Dřevěné brikety

Dřevěné brikety jsou vyrobeny na německé technologické lince pouze z čistých pilin, lisovaných pod vysokým tlakem bez jakýchkoliv pojidel. Vyrábějí se především z dřevního odpadu (pilin, hoblin) z pilařských a truhlářských provozů. Je to jeden z nejefektivnějších způsobů zušlechtění drobnozrnného a sypkého dřevního odpadu.

V naší nabídce naleznete nově také bukové brikety. Jedná se o brikety z tvrdého dřeva - bukové piliny a hobliny bez dalších příměsí. Pocházejí od českého výrobce a nabízíme je za stejnou cenu jako dřevěné brikety naší výroby.

Spalování

Spalováním dřevěných briket vzniká malé množství kouře bez škodlivých plynů. V porovnáním s uhlím nebo topným olejem neobsahují žádnou síru. Popel z těchto briket je vhodný jako hnojivo na zahrádky, neboť obsahuje draslík.

Skladování

Dřevěné brikety by měly být skladovány v suchých prostorách; atmosférická vlhkost, chlad a mráz jim nevadí.

Topení

Oheň rozděláme klasickým způsobem, s otevřeným přívodem vzduchu. Po rozhoření briket se přívod vzduchu přivře, zhruba po třiceti minutách přestávají dřevěné brikety hořet plamenem úplně, brikety pak vydrží žhnout ještě řadu hodin a vydávat potřebné teplo.

Technické parametry

  • Rozměr dřevěné brikety: 150 x 65 x 100 mm
  • Výhřevnost: 18 - 20 MJ/Kg (o 40 % vyšší než hnědé uhlí)
  • Doba hoření: 180 - 240 minut
  • Zbytkový popel: do 1 %

Výroba dřevěných briket

Výchozí surovinou jsou piliny a hobliny z pilařských provozů bez jakýchkoliv chemických pojiv. Odběry pilin jsou realizovány pouze z provozů s prvotním pořezem dřeva, nikdy ne z nábytkářských provozů. Zpracovávaná surovina – piliny musí být zbaveny větších zbytků kůry a štěpků na vibračním sítu. Tak se po slisování docílí hladkého vzhledu dřevěné brikety bez pórů, které by snižovaly výhřevnost.

Piliny projdou bubnovou sušárnou BS 600 kde jsou usušeny na 6 - 8 % vlhkosti optimální pro lisování. Při vyšším % by se z briket uvolňovala další vlhkost uvnitř obalu a docházelo by k narušení kompaktnosti dřevěné brikety.

Usušené piliny jsou slisovány. Nejlepšího zhutnění je dosaženo hydraulickým tlakem, který je nesrovnatelně intenzivnější než tlak mechanického lisu. Proto je zvolen k výrobě hydraulický lis RUF RB 440, který dosahuje tlaku 250 baru = 250 kg / 1 cm2.

Intenzita tlaku má bezprostřední vliv na hustotu a konečnou výhřevnost dřevěné brikety. Výrobce lisu garantuje při dodržení výše uvedeného technologického postupu výhřevnost nad úrovní hnědého uhlí, tj. cca 17,5 – 19 M J / kg. Doba hoření takto slisované dřevěné brikety se pohybuje mezi 180 – 240 minutami. Tyto parametry jsou potvrzeny i atestem Výzkumného ústavu paliv a energetiky, Praha – Běchovice.

Konečné zabalení výrobku je provedeno do recyklovaných PE obalů. Tak se zabrání jednak proniknutí atmosférické vlhkosti k výrobku a zároveň je s tímto praktickým balením snadná a bezprašná manipulace. Je dosaženo naprosto čistého provozu při topení.

Na paletu 1200 x 100 mm je narovnáno 105 balení dřevěných briket po 10 kg. Paleta je stažena páskou a ovinuta smršťovací folií. Folie paletu zpevní a zároveň poskytuje ochranu proti vlhkosti při přepravě k zákazníkovi.