Ekologie

Dřevěné brikety se vyrábějí především z dřevního odpadu (pilin, hoblin) z pilařských a truhlářských provozů. Je to jeden z nejefektivnějších způsobů zušlechtění drobnozrnného a sypkého dřevního odpadu.

Dřevěné brikety a ekologie

Spalování briket z dřevního odpadu ve srovnání s fosilními palivy méně zatěžuje ovzduší oxidy síry a některými těžkými kovy. Popel vzniklý spalováním briket z čistého dřevního odpadu není nutné ukládat na skládky, ale lze ho použít jako kompostový substrát nebo přímo aplikovat do půdy.

Ke spalování není nutné používat speciální spalovací zařízení, naopak lze využít stávající vybavenost teplovodními kotli a lokálními spotřebiči na tuhá paliva. Dřevěné brikety jsou vynikajícím palivem pro současný trend kachlových a krbových kamen, která nahrazují v rodinných domcích i bytech v přechodném období (jaro, podzim) provoz ústředního vytápění a přispívají tak k snížení spotřeby nosného paliva. Pokud tak částečně nahradí spotřebu plynu či elektřiny - jedná se o značnou úsporu.